Uddannelser

Har du styr på markedføringsloven?

70 views
Få vigtig viden om juridisk markedsføring. Deltag i 1/2 dags seminar den 11. december hos Kromann Reumert
Læs mere og tilmeld >> http://markedsforing.dk/nymarkedsforingslov